Ιστολόγιο της Κοινότητας The Sims™ 3
: Ιούλιος 2011
Φίλτρο από :  

\u03A4\u03B9 \u03BD\u03B1 \u03C0\u03B5\u03C1\u03B9\u03BC\u03AD\u03BD\u03B5\u03C4\u03B5 \u03B1\u03C0\u03CC \u03C4\u03BF \u03BD\u03AD\u03BF \u03BC\u03B1\u03C2 \u03B9\u03C3\u03C4\u03BF\u03BB\u03CC\u03B3\u03B9\u03BF; \u0388\u03C7\u03B5\u03C4\u03B5 \u03C4\u03BF \u03BD\u03BF\u03C5 \u03C3\u03B1\u03C2 \u03B3\u03B9\u03B1 \u03C4\u03BF\u03BD\u03B9\u03C3\u03BC\u03AD\u03BD\u03B5\u03C2 \u03B1\u03BD\u03B1\u03C1\u03C4\u03AE\u03C3\u03B5\u03B9\u03C2 \u03C3\u03C4\u03BF \u03B9\u03C3\u03C4\u03BF\u03BB\u03CC\u03B3\u03B9\u03BF \u03B1\u03C0\u03CC SimGuru \u03C3\u03B5 \u03CC\u03BB\u03BF \u03C4\u03BF The Sims, \u03B5\u03AF\u03C4\u03B5 \u03B5\u03C1\u03B3\u03AC\u03B6\u03BF\u03BD\u03C4\u03B1\u03B9 \u03C3\u03C4\u03B7 \u03B4\u03B9\u03B1\u03B4\u03B9\u03BA\u03C4\u03C5\u03B1\u03BA\u03AE \u03C4\u03BF\u03C0\u03BF\u03B8\u03B5\u03C3\u03AF\u03B1 \u03B5\u03AF\u03C4\u03B5 \u03C3\u03C4\u03BF \u03C0\u03B1\u03B9\u03C7\u03BD\u03AF\u03B4\u03B9! \u039C\u03C0\u03BF\u03C1\u03B5\u03AF\u03C4\u03B5 \u03BD\u03B1 \u03B1\u03BD\u03B1\u03BA\u03B1\u03BB\u03CD\u03C8\u03B5\u03C4\u03B5 \u03BA\u03B1\u03C4\u03B1\u03C0\u03BB\u03B7\u03BA\u03C4\u03B9\u03BA\u03CC \u03C0\u03B5\u03C1\u03B9\u03B5\u03C7\u03CC\u03BC\u03B5\u03BD\u03BF, \u03CC\u03C0\u03C9\u03C2 \u03C0\u03BB\u03B7\u03C1\u03BF\u03C6\u03BF\u03C1\u03AF\u03B5\u03C2 \u03B3\u03B9\u03B1 \u03C4\u03B1 \u03C3\u03C7\u03AD\u03B4\u03B9\u03B1 \u03C4\u03BF\u03C5 \u03C0\u03B1\u03B9\u03C7\u03BD\u03B9\u03B4\u03B9\u03BF\u03CD, \u03B1\u03B3\u03B1\u03C0\u03B7\u03BC\u03AD\u03BD\u03B1 \u03C3\u03C4\u03BF\u03B9\u03C7\u03B5\u03AF\u03B1 \u03B1\u03C0\u03BF\u03C3\u03C4\u03BF\u03BB\u03AE\u03C2 \u03C3\u03C4\u03BF Exchange \u03AE \u03B4\u03B9\u03AC\u03C6\u03BF\u03C1\u03B1 \u03B4\u03B9\u03B1\u03C3\u03BA\u03B5\u03B4\u03B1\u03C3\u03C4\u03B9\u03BA\u03AC \u03B8\u03AD\u03BC\u03B1\u03C4\u03B1! \u03A9\u03C3\u03C4\u03CC\u03C3\u03BF, \u03C4\u03B7\u03BD \u03C0\u03B1\u03C1\u03AC\u03C3\u03C4\u03B1\u03C3\u03B7 \u03B4\u03B5\u03BD \u03B8\u03B1 \u03BA\u03BB\u03AD\u03C8\u03BF\u03C5\u03BD \u03BC\u03CC\u03BD\u03BF \u03BF\u03B9 \u03B1\u03BD\u03B1\u03C1\u03C4\u03AE\u03C3\u03B5\u03B9\u03C2 \u03C4\u03C9\u03BD SimGuru \u2013 \u03BD\u03B1\u03B9, \u03C3\u03C9\u03C3\u03C4\u03AC \u03B4\u03B9\u03B1\u03B2\u03AC\u03C3\u03B1\u03C4\u03B5! \u0393\u03B9\' \u03B1\u03C5\u03C4\u03CC \u03BB\u03AD\u03B3\u03B5\u03C4\u03B1\u03B9 \u00AB\u03B9\u03C3\u03C4\u03BF\u03BB\u03CC\u03B3\u03B9\u03BF \u03C4\u03B7\u03C2 \u03BA\u03BF\u03B9\u03BD\u03CC\u03C4\u03B7\u03C4\u03B1\u03C2\u00BB, \u03BA\u03B1\u03B8\u03CE\u03C2 \u03B3\u03BD\u03C9\u03C1\u03AF\u03B6\u03BF\u03C5\u03BC\u03B5 \u03CC\u03C4\u03B9 \u03B7 \u03BA\u03BF\u03B9\u03BD\u03CC\u03C4\u03B7\u03C4\u03B1 The Sims \u03B4\u03B9\u03B1\u03B8\u03AD\u03C4\u03B5\u03B9 \u03C0\u03BF\u03BB\u03BB\u03BF\u03CD\u03C2 \u03C4\u03B1\u03BB\u03B1\u03BD\u03C4\u03BF\u03CD\u03C7\u03BF\u03C5\u03C2, \u03B4\u03B9\u03B1\u03C3\u03BA\u03B5\u03B4\u03B1\u03C3\u03C4\u03B9\u03BA\u03BF\u03CD\u03C2 \u03BA\u03B1\u03B9 \u03C0\u03C1\u03CC\u03B8\u03C5\u03BC\u03BF\u03C5\u03C2 \u03C6\u03AF\u03BB\u03BF\u03C5\u03C2 \u03C4\u03C9\u03BD Sims. 

\u0395\u03C0\u03BF\u03BC\u03AD\u03BD\u03C9\u03C2, \u03C3\u03C5\u03BD\u03B5\u03C7\u03AF\u03C3\u03C4\u03B5 \u03BD\u03B1 \u03BC\u03BF\u03B9\u03C1\u03AC\u03B6\u03B5\u03C3\u03C4\u03B5 \u03C4\u03B9\u03C2 \u03B4\u03B7\u03BC\u03B9\u03BF\u03C5\u03C1\u03B3\u03AF\u03B5\u03C2 \u03C3\u03B1\u03C2, \u03C4\u03B9\u03C2 \u03C3\u03C5\u03BC\u03B2\u03BF\u03C5\u03BB\u03AD\u03C2 \u03B3\u03B9\u03B1 \u03C4\u03BF \u03C0\u03B1\u03B9\u03C7\u03BD\u03AF\u03B4\u03B9 \u03BA\u03B1\u03B9 \u03BA\u03AC\u03B8\u03B5 \u03C0\u03C1\u03CC\u03C3\u03C6\u03B1\u03C4\u03B7 \u03B5\u03BE\u03AD\u03BB\u03B9\u03BE\u03B7 \u03C3\u03C4\u03BF \u03C0\u03B1\u03B9\u03C7\u03BD\u03AF\u03B4\u03B9 \u03C3\u03B1\u03C2! \u03A3\u03C5\u03BD\u03B5\u03C7\u03AF\u03C3\u03C4\u03B5 \u03C4\u03BF \u03C0\u03B1\u03B9\u03C7\u03BD\u03AF\u03B4\u03B9 \u03BC\u03B5 \u03C4\u03BF\u03C5\u03C2 Sims!

16:29
21/07/2011
Ανάρτηση από: SimGuruHydra
Κατηγορίες: Ειδικές ανακοινώσεις